O projektu

Senior resort Solenice je komunitní bydlení uzpůsobené speciálně pro seniory. Rezidenti budou mít k dispozici jedno až dvoupokojové ubytovací jednotky zajišťující soukromí. Mezi oběma budovami určenými pro bydlení bude vybudované kulturní centrum s kapacitou 80 lidí, recepce a terasa na střeše.

Budovy v minulosti plnily funkci hotelu, společnost Sagur s. r. o. je po vybrání záloh a získání stavebního povolení zrekonstruuje do plánované podoby tak, aby co nejlépe vyhovovaly seniorům. Všechny budovy budou disponovat bezbariérovým přístupem s výtahy a recepcí, která bude plnit požadavky rezidentů.

Obyvatelé bytových jednotek se stanou vlastníky nemovitostí, vytvoří Společenstvo vlastníků jednotek (SVJ) a společně se správcovskou společností Sagur budou pomocí fondu oprav udržovat nemovitost v kvalitním stavu.

Komplex se skládá z budov sloužícím k ubytování (budovy B a C), ve kterých vznikne ve čtyřech patrech celkem 72 ubytovacích jednotek, a z komunitní budovy A. Kolem komplexu vznikne 43 parkovacích místo plus 2 místa pro invalidy.

Před komplexem se zrodí první odpočinková zóna s lavičkami podél tekoucí řeky. Za objektem budou mít rezidenti k dispozici další prostory v zeleni. V tomto místě vzniknou další místa pro odpočinek a vzájemná setkávání. Celý pozemek má rozlohu 2635 m2.

Recepce v budově A bude v nepřetržitém provozu. Recepční bude asistovat rezidentům při jejich každodenních potřebách a zároveň bude schopen zasáhnout v případě potřeby.

Bytové jednotky budou k nastěhování podle předpokladů nejpozději na konci roku 2021.